тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Діагностика азотного живлення по вегетації культур

NDVI

1)Виділення однорідних зон і відбір ґрунтових зразків:

 

Використання супутникових даних розподілу вегетативної маси культури по полю (індекс NDVI), що дозволяє точно визначити однорідні ділянки за станом і розвитком рослин, розробити маршрути та провести відбір зразків ґрунту.

 

 

 

відбір

2)Аналіз ґрунту:

 

Проведення діагностики азотного живлення залежно від культури:

Озимі і ярі зернові – pH, мінеральний азот (NO3 + NH4), рухома сірка (S-SO4).
Кукурудза – pH, мінеральний азот (NO3 + NH4), рухомі сірка (S-SO4) і цинк (Zn).

рекомендації1

3) Рекомендації:

 

1) Карта розподілу біомаси рослин по полю з виділеними однорідними зонами

2) Протокол з результатами агрохімічного аналізу

3) Рекомендації з проведення підживлення макро і мікроелементами

 

рекомендації

4) Результати:

 

1) Оптимізація затрат на використання азотних добрив до 60%

2) Підвищення урожайності на ділянках з високим потенціалом до 40%

 

 

 

 

Переваги ґрунтової діагностики живлення рослин:

   • Оперативне визначення потреби в азотному підживленні.
   • Ефективне використання азотних і мікро добрив залежно від вмісту їх в ґрунті, запасів вологи і потенціалу рослин на конкретному полі чи ділянці поля.
   • Визначення строкатості полів за станом рослин.
   • Дозволяє провести перерозподіл добрив на ділянках за неоднорідними характеристиками, зокрема вмістом азоту і станом розвитку рослин.
   • Зменшення втрат азоту з добрив за рахунок надмірного внесення азоту та зменшення навантаження на навколишнє середовище.
   • Оптимізація затрат і підвищення урожайності на полях.

 

Скачать-бланк-замовлення