тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Точне землеробство

1. Технологія змінної норми висіву і автоматичного відключення секцій
2. Технологія диференційованого внесення добрив
3. Технологія локально-стрічкового внесення добрив
4. Дистанційний обмін інформацією SLINGSHOT

Технологія змінної норми висіву і автоматичного відключення секцій

tochne-zemlerobstvo-1
 • Оптимізація густоти стояння рослин по полю залежно від:
  • - властивостей родючості ґрунту;
  • - запасів продуктивної вологи;
  • - рельєфу поля (висота, крутизна і експозиція схилу);
 • Збільшення норми висіву на більш продуктивних ділянках поля і зменшення на менш продуктивних.

Ефективність автоматичного відключення секцій

Практичні результати (Північний Лісостеп України) використання технології під час посіву кукурудзи на полях із складною конфігурацією показали, що економія насіннєвого матеріалу становить від 3 до 8%.

Економічна ефективність і окупність модернізації сівалки:

 • Затрати на переобладнання 24 рядної сівалки під реалізацію автоматичного відключення секцій становлять близько $10 тис;
 • При економії $6-16/га тільки на насіннєвому матеріалі, затрати на модернізацію повернуться при посіві від 700 до 1600 га кукурудзи;
 • Затрати на переобладнання сівалки під реалізацію змінної норми висіву насіння близько $ 20 тис.
tochne-zemlerobstvo-3

Технологія диференційованого внесення добрив

 • Витримується позитивний баланс елементів живлення в межах поля;
 • Здійснюється внесення на кожну ділянку поля саме необхідної кількості добрив;
 • Не відбувається надлишкове внесення добрив і їх непродуктивні втрати;
 • Здійснюється контроль якості і кількості внесення добрив;
 • Економія добрив від 5 до 40%.

tochne-zemlerobstvo-4

Ефективність диференційованого внесення P добрив

tochne-zemlerobstvo-5

 • Раціональний розподіл амофосу по полю;
 • Баланс елементів живлення NPK:S:Zn:B;
 • Економія добрив (20,6 кг/га (21%) та 3335 кг на поле 162 га), відповідно $14/га.

Ефективність диференційованого внесення N добрив

Підвищення продуктивності залежно від потенціалу ділянок поля Лісостеп (Чернігівська обл.):

Потенціал ділянки N кг
д.р./га
Урожайність,
т/га
Приріст,
т/га
N,
$/га
Диференційоване внесення
Низько продуктивна 38 4.3 -0.2 53
Середньо продуктивна 65 7.0 +0.3 91
Високо продуктивна 86 9.2 +1.1 120
Середнє 64 6.8 88
Одна норма на поле
Низько продуктивна 70 4.5 98
Середньо продуктивна 70 6.7 98
Високо продуктивна 70 8.1 98
Середнє 70 6.4 98
tochne-zemlerobstvo-6
 • Економія 10 $/га;
 • Підвищення урожайності 0,4 т/га.

Технологія локально-стрічкового внесення добрив

 • Концентрація добрив у вузькій смузі, де безпосередньо розташовані корені рослин;
 • Зменшення норми добрив до 20-50% в порівнянні з поверхневим розкиданням;
 • Здійснення комплексу технологічних операцій за один прохід (обробіток ґрунту і внесення декількох видів добрив).

Технологія локально-стрічкового внесення добривТехнологія локально-стрічкового внесення добрив 2

Ефективність технології локально-стрічкового внесення добрив

 • Кращий розвиток кореневої системи;
 • Підвищення коефіцієнту використання елементів живлення з добрив (особливо фосфорних);
 • Заощадження до $40 до 70/га на внесенні фосфорно-калійних добрив у порівнянні з внесенням в розкид.

Ефективність модернізації техніки

Економічна ефективність і окупність модернізації культиватора

 • Затрати на переобладнання 16 метрового культиватора під реалізацію локально-стрічкового з диференційованим внесенням добрив становлять близько $30 тис;
 • При економії $10/га тільки на мінеральні добрива, затрати на модернізацію повернуться при внесенні на площу 3000 га.
Ефективність модернізації техніки 2Ефективність модернізації техніки 1

Ефективність Strip-till

Забезпечення стрічкового обробітку і локального внесення мінеральних добрив (можливість внесення 4-х видів добрив одночасно)

 • концентрування добрив у вузькій смузі, де безпосередньо розташовані корені рослин та підвищення ефективності їх використання;
 • збереження та підвищення родючості ґрунту (особливо на схилах);
 • скорочення термінів виконання весняного комплексу польових робіт;
 • зберігання вологи в ґрунті;
 • зменшення потреби в с/г агрегатах і витрат ПММ;
 • можливість точного внесення добрив на дві різні глибини одночасно з сівбою для забезпечення пролонгованого споживання добрив рослиною в період вегетації;
 • внесення фосфорно-калійних добрив з осені, що є ефективнішим за весняне рядкове припосівне внесення та зменшення норми фосфорно-калійних добрив до 50% в порівнянні з внесенням врозкид.

Технологічні і економічні:

 • Обробіток ґрунту;
 • Локально-стрічкове внесення добрив;
 • Посів і економія насіння;
 • Менше проходів по полю – економія часу;
 • Економія палива;
 • Одночасне диференційоване внесення 3-4-х видів добрив;
 • Заощадження до 30% N, до 50% K і P в порівнянні з внесенням добрив врозкид.

Агрономічні:

 • Потужніша коренева система;
 • Підвищення коефіцієнту використання елементів живлення з добрив;
 • Збереження та накопичення вологи;
 • Боротьба з ерозією.

РЕЗУЛЬТАТ – підвищення врожайності від 10 до 25% при оптимальних витратах.

Ефективність Strip-till 1Ефективність Strip-till 2Ефективність Strip-till 3

Дистанційний обмін інформацією SLINGSHOT

 • Контроль технологічних процесів в реальному часі і цілодобовий моніторинг за якістю виконання завдань з будь-якого місця в світі;
 • Оперативне корегування виконання всіх операцій на відстані;
 • Збір і аналіз карт фактичного виконання завдань з польових комп’ютерів.

Дистанційний обмін інформацією SLINGSHOT 1Дистанційний обмін інформацією SLINGSHOT 3Дистанційний обмін інформацією SLINGSHOT 2