тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Рекомендації і технології

Розрахунок норм добрив під запланований врожай

Поєднання факторів, що враховуються в системі застосування добрив під час формування рекомендацій дозволяє провести розрахунки добрив під плановий врожай та мінімізувати затрати на добрива при максимальній біологічній та економічній ефективності їх застосування. А у поєднанні з диференційованим застосуванням мінеральних добрив дозволяє забезпечити плановий рівень врожаю, оптимізувати ґрунтові умови вирощування культур та виключити можливість не раціонального та необґрунтованого застосування мінеральних добрив у комплексі з технологією вирощування сільськогосподарських культур.

Зразок:

recommendacia-zrazok

ПІДБІР СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ КУЛЬТУРИ

Під час підбору оптимальних сортів і гібридів для формування запланованого рівня врожаю культур враховуватися результати оцінки продуктивності полів і родючості грунту, кількість опадів, сума активних температур, особливості технології обробітку.

Для здійснення робіт запрошуються профільні фахівці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ОБРОБКИ ҐРУНТУ

З метою оцінки фізичного стану ґрунтів проводиться визначення твердостіі ґрунту з використанням твердоміра FieldScout SC 900 Soil Compaction Meter.
Вимірювання проводяться на глибину до 45 см з кроком в 2,5 см.
На основі результатів вимірювань формуються діаграми розподілу твердості по профілю ґрунту та рекомендації щодо проведення необхідних агротехнічних операцій.

Зразок:

recommendacia-zrazok

РЕКОМЕНДАЦІЇ З СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Для оцінки необхідних операцій системи захисту рослин і формування рекомендацій враховуються грунтові та кліматичні особливості місцевості, характер видового складу бур’янів на полях, особливості розвитку хвороб на певних культурах, необхідність проведення операцій по захисту від хвороб.
З метою формування рекомендацій запрошуються профільні фахівці.

Зразок:

recommendacia-zrazok