тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Обмір полів

Ефективне агровиробництво та впровадження ресурсозберігаючих технологій не можливе без впровадження сучасних систем управління земельним «банком» компанії, що складно забезпечити без наявності точних електронних карт полів.

Обміри проводяться з застосуванням навігаційного устаткування TRIMBLE, RAVEN та використанням платних диференційованих поправок Omnistar HP/XP (точність позиціонування 12-15 см).

Команда наших фахівці допоможе створити для Вас цифрову модель земельного фонду господарства, яка дозволить:

  • отримати інформацію про фактичну площу земель, які знаходяться в обробітку, усунути можливість неефективного використання земель, узгодити фактично використовувані площі з площами, які орендуються;
  • проводити точні розрахунки необхідної кількості мінеральних добрив, насіння, засобів захисту, обсягів виконання кожної технологічної операції;
  • планувати структуру посіву та сівозміну кожного поля, графічно реєструвати «історію поля»;
  • обліковувати урожай конкретно кожного поля, виділяти проблемні зони, диференційовано підходити до застосування агротехнічних заходів;
  • формувати звіти і завдання, приймати управлінські рішення на основі електронної інформації про земельний банк, що є основою підвищення ефективності управління веденням рослинництва;
  • отримати основу наступного впровадження системи GPS-моніторингу та диспетчеризації.

По закінченню робіт буде надано:

  • точні карти кожного поля господарства та масиву в цілому на паперових носіях (А4, А0);
  • електронні контури кожного поля у форматі Shapefile (ESRI) та KML (Google Планета Земля);
  • пропозиції та рекомендації щодо вибору програмного забезпечення для подальшого створення геоінформаційної системи компанії, започаткування моніторингу техніки, впровадження елементів точного землеробства.

Зразок:

obmir-poliv