тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Комплексний аналіз ґрунту за однорідними зонами

tochne-zemlerobstvo-6

Ефективне використання ресурсу поля і оптимізація витрат

ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ:

  • Виділення однорідних зон родючості за багаторічними даними супутникового моніторингу стану рослин на полі. Виділення проблемних і не ефективних ділянок, строкатості в межах поля.
  • Відбір ґрунтових зразків з використанням GPS-керованої системи за адаптивною сіткою (1 змішаний зразок складається з 20 проб);
  • Комплексний аналіз ґрунтових зразків за спектром показників: рН ґрунту, рН буферний, вміст розчинних солей (засоленість), органічної речовини, вміст азоту (NО3), рухомого фосфору (P), обмінних форм калію (К), кальцію (Са), магнію (Mg), натрію (Na), рухомої сірки (S), рухомих форм мікроелементів цинку (Zn), міді (Cu), марганцю (Mn), залізa (Fe), сума катіонів та насиченість основами (H, K, Na, Ca, Mg);
    Аналіз кожного зразка проводиться в лабораторії WARD, Laboratories, Inc., США.
  • WardLabLogo

  • Розроблення картограм полів, розподіл елементів живлення в межах зон родючості;
  • Встановлення потенціалу поля і планової урожайності культури. Для визначення потенціалу поля враховуються кліматичні умови місцевості (опади, температура), ґрунтові умови (природня та ефективна родючість ґрунтів), фактичні агрохімічні характеристики ґрунту і економічна ефективність;
  • Встановлення критичних факторів пов’язаних з характеристиками ґрунту та умовами ґрунтового живлення;
  • Розроблення рекомендацій з системи удобрення (NPK+мікроелементи) та оптимальним формам, строкам і способам внесення добрив.

Замовити послугу.