тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Можливості змінних норм внесення фосфору

VRAЗа даними Стіва Філліпса, керівника Північно-Американської програми Міжнародного інституту живлення рослин (IPNI), багато сільськогосподарських полів мають високу ступінь мінливості за показниками розподілу фосфору (STP), що може вплинути на врожайність рослин. Нерівномірність розподілу поживних речовин на полі пов’язана зі змінами типу грунту, рельєфу, сівозміни та багатьма іншими чинниками. Традиційні методи, такі як композитний відбір проб грунту та стандартна система удобрення, ігнорують фактор просторової мінливості, що призводить до неефективного використання добрив через недостатнє або надмірне внесення поживних речовин на деяких ділянках поля. Застосування фосфорних добрив із змінною нормою може забезпечити декілька переваг у порівнянні з середнім підходом.

Внесення фосфору зі змінною нормою може збільшити врожайність на ділянках з низьким вмістом цього елемента. Карти урожайності разом із картами внесення добрив можуть показати, де могло б мати місце таке підвищення ефективності, однак збільшення прибутковості після застосування диференційованого удобрення часто прослідкувати на практиці досить складно, оскільки не враховується співвідношення різних показників поля.  Дослідні полоси внесення також не завжди відображають переваги змінної норми внесення добрив, якщо вони пересікають різні зони по всьому полю.

Результати досліду в Айові

Цікаве дослідження було проведене в штаті Айова. Воно показало, що не зважаючи на різницю врожайності на різних ділянках поля, на яких добрива вносились за усередненого чи диференційованого підходу, врожайність практично не відрізнялась. Однак порівняння врожаю в зонах типологізації грунтів показали, що внесення добрив за змінною нормою мало більший ефект, аніж за стандартною,  у місцях з низьким рівнем фосфору. Деякі агроконсультанти починають включати контрольні ділянки з високою і низькою нормою добрив в межах зони управління, щоб дати можливість аграріям простіше оцінити співвідношення прибутковості та  диференційованого підходу до внесення добрив.

VRA_newsЗавдяки застосуванню диференційованого підходу, фосфорні добрива можна зекономити. Але не завжди. Середня кількість фосфору, внесеного за змінною нормою, залежить від масштабу неоднорідності поля та мінливості розподілу цього елемента. На чотирьох полях із шести, які досліджувались в Айові, за диференційованим підходом вносилась менша кількість фосфорних добрив, ніж за середнім підходом; на п’ятому – норма внесення добрив не змінилась; та на шостому – за змінною нормою внесення використали більше добрив. Узагальнивши дані всіх шести полів, отримали 12% економії, завдяки внесенню добрив за змінною нормою у порівнянні з середнім підходом. Фактори, які можуть вплинути на середню норму фосфору ділянки, внесену за диференційованого підходу:

1) адекватність оцінки змінності розподілу фосфору по полю (вибору розміру сітки);

2) чи вноситься фосфор для однієї або декількох культур;

3) чи рекомендовано використовувати вищу норму фосфорних добрив, аніж потребує культура, для його накопичення на тих ділянках, на яких аналіз грунту показує значення, нижче оптимального.

Диференційоване внесення добрив може зменшити нерівномірність урожайності. Мінливість врожайності на удобрених ділянках зазвичай спостерігається менше, аніж на неудобрених. За даними дослідження, проведеного в  Айові:

-  33% ділянок полів показали зниження нерівномірності врожайності кукурудзи після застосування диференційованого підходу внесення фосфору;

- На 50% досліджуваних ділянок різниці не помітили;

- 16% – показали підвищену мінливість врожайності через використання змінної норми внесення фосфору;

Потенціал диференційованого внесення добрив

Цікавим є те, що зменшення мінливості часто спостерігалося на ділянках з однаковою продуктивністю зерна. Вважається, що це вирівнювання зумовлене збільшенням норми фосфору, що призводить до зростання номінальної (статистично незначної) врожайності на ділянках поля з низьким або дуже низьким рівнем забезпечення фосфором, тоді як  на ділянках з високим вмістом цього елемента добрива не застосовувались.

Внесення фосфору за змінною нормою може зменшити втрату цього елемента з полів. Дослідження в штаті Айова показали, що після трьох років внесення фосфору за диференційованим підходом, спостерігалось незначне збільшення врожайності ділянок з дефіцитом фосфору на п’яти із шести досліджуваних полів. На шостому полі не було помітно різниці у застосуванні диференційованого підходу в порівнянні з середнім. Застосування диференційованого підходу також зменшило строкатість в межах поля, виключивши з удобрення ділянки з надмірно високим вмістом фосфору. Потенціал застосування змінної норми внесення фосфору для підвищення врожайності на ділянках з низьким вмістом цього елемента, уникнення зайвого внесення фосфору на ділянках з високим його вмістом, зменшення нерівномірності врожайності, а також розподілу фосфору по полю, доводить цінність диференційованого підходу для зменшення втрат даного елементу.

Джерело: www.croplife.com