тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Система контролю з двома рівнями

Адамчук АгрілабРозвиток сучасного сільського господарства відбувається під час інтенсивного розповсюдження інформаційних технологій. З метою збільшення ефективності використання ресурсів і заощадження навколишнього середовища, поєднання інформаційних технологій і технологічного циклу вирощування сільськогосподарських культур дало початок точному землеробству. Починаючи від систем автоматичної навігації – до дистанційної діагностики стану культур, окремі елементи точного землеробства вже міцно інтегровані в процеси сучасного господарювання. Проте, велика кількість господарників демонструють неспіввідношення між їх очікуванням і технічними можливостями обладнання та послуг точного землеробства. Основна проблема полягає в ментальному поєднанні двох різних рівнів контролю за процесами в рослинництві.

Як встановити оптимальну норму висіву або внесення агрохімікатів відповідно до економічно обґрунтованих потреб? Є очікування, що сенсорні технології, поєднанні з технологіями змінних норм, мають дати відповідь не це питання в кожній точці поля. Насправді, це не так. Обладнання і програмне забезпечення надає змогу оперувати даними на рівні господарства або поля і самостійно не гарантує зростання прибутковості від внесення агрохімікатів при їх використанні. З іншого боку, максимізація вірогідності на збільшення прибутковості гарантована при оптимальному встановленні граничних норм внесення матеріалів. Отже, перед тим, як диференційований підхід до встановлення оптимальних норм матиме місце, слід визначити чи є різні господарчі умови, де така диференціація необхідна. Це має бути не менше двох конкретних місць (поле або ділянка поля), де оптимальні норми внесення суттєво різняться між собою. Тоді спрацює перерозподіл ресурсів, згідно до створених картограм завдання або сенсорів реального часу. Це є другим рівнем контролю.

 Перший рівень контролю залишається невирішеним і починається з визначення параметрів оптимізації. Тут виникає безліч питань. Навіть якщо припустити, що оптимум – це максимальна прибутковість, не зовсім зрозуміло на який проміжок часу і з якою толерантністю до ризиків. Характеристикою кожного виробничого процесу є продуктивна функція, залежність врожаю від керованих елементів, таких як кількість та якість насіння і добрив. Саме параметри цієї функції залежать від ґрунтово-кліматичних умов, погоди і попереднього менеджменту. Додатково параметри функції прибутковості залежать від ціни на врожай і вартості внесення даного матеріалу. Існує велика кількість традиційних і сучасних методів визначення параметрів функції прибутковості і зробити це, використовуючи лише технічні засоби, неможливо. Мова йдеться про досвід, масиви даних з попередніх польових дослідів, фундаментальне розуміння ґрунтових процесів і фізіології рослин, а також дані метеорології. Безсумнівно, виникає потреба поєднати розрізненні бази даних, проаналізувати зразки ґрунту і культурних рослин тощо. Це становить зазначений перший рівень контролю.

Перевагою компанії AgriLab є проведення сільськогосподарського сервісу з врахуванням потреб дворівневого контролю та системний підхід до оптимізації процесів рослинництва. Поєднання агрохімічного аналізу ґрунту, метеорологічних даних, місцевих спостережень, а також моніторинг динаміки цін дає можливість якісно аналізувати наявні альтернативи і пропонувати найменш ризиковані технічні завдання. Різні наукові та комерційні установи вдосконалюють наявні методи аналітики і моделювання, що дозволяють зменшити похибку прогнозування на стільки, на скільки це взагалі можливо в такій непередбачуваній галузі, як сільське господарство. З часом виявлений феномен під назвою “великі дані”, безсумнівно, продовжуватиме допомагати виробникам і їхнім консультантам приймати інформовані рішення для вдосконалення процесів рослинництва, використовуючи два рівні контролю.

Viacheslav Adamchuk, PhD

Associate Professor in Bioresource Engineering

McGill University

Canada