тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Agroportal: Made in Ukraine // Як на EUROpoligon вибирали кращі гібриди кукурудзи

Уперше за всю історію існування практики закладання демополігонів в Україні, компанія LNZ Group цьогоріч реалізувала потужний агропроект — EUROpoligon.

У рамках проекту фахівці LNZ Group, журналу «Зерно» та компанії AgriLab провели дослідження 68 гібридів кукурудзи різних груп стиглості від всесвітньо відомих виробників насіння Monsanto, Syngenta, Dow Seeds, Pioneer, Limagrain за міжнародною практикою дослідження гібридів.

Результатом досліджень стали не фізичні показники, які були лише проміжним етапом досліджень, а прибуток (в грошовому еквіваленті), який залежить від вибору певного гібриду, засобів захисту, технології вирощування тощо.

Це був найбільший за обсягом дослід. Лінійка включала гібриди чотирьох груп стиглості. Для аналізу в кожній групі було відібрано найбільш цікаві та перспективні гібриди. Досліди закладалися в декількох географічних точках України — в Черкаській та Сумській областях.

У перерахунку на стандартну вологість найвища врожайність отримана у середньопізніх гібридів — 117 ц/га, що на 22% вище, ніж у середньоранніх гібридів. При цьому суттєвої різниці в урожайності гібридів з ФАО 310-350 і з ФАО 360-390 не відзначається.

Основою підвищення врожайності кукурудзи зі збільшенням ФАО є збільшення розмірів качана і кількості зерен на ньому. Однак збільшення параметрів качанів і кількості зерен на ньому при збільшенні ФАО має негативну сторону — підвищення вологості зерна. Ще більші відмінності у врожайності спостерігаються в умовах підвищеної вологості або при пізніх термінах посіву кукурудзи.

Витрати на очищення і сушку зерна кукурудзи різних груп стиглості, в середньому по трьох точках полігону:

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-6-%d0%b3%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%b1

Різниця у вологості зерна і його чистоті визначає розмір необхідних додаткових зусиль щодо його приведення (очищення та сушіння) до стандартних показників. Різниця у вартості послуг елеватора на одну тонну зерна середньоранньої групи в 1,8 рази менше, ніж для гібридів середньопізньої групи. З урахуванням різниці в урожайності вартість послуг елеватора в розрахунку на 1 га середньопізніх гібридів (у порівнянні з середньоранніми) зростає в 2,2 рази.

Економічна ефективність вирощування кукурудзи різних груп стиглості в середньому по трьох точках розміщення полігону:

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-5-%d0%b3%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%b1

Цікаво, що за відсутності різниці в рівні врожайності між середньостиглими гібридами з ФАО до 350 і з ФАО до 390 витрати на очистку та сушку однієї тони зерна істотно вище у гібридів з більш високим ФАО — у середньому на 36,5%, а різниця в додаткових витратах у перерахунку на 1 гектар становить 34,3%. У результаті, економічні показники вирощування кукурудзи різних груп стиглості суттєво відрізняються.

Ці дані свідчать про те, що (крім зазначених вище відмінностей у вологості і врожайності) гібриди істотно відрізняються і за вартістю насіння. У сукупності зазначені фактори визначають загальний обсяг витрат на одиницю площі. Розрахунок прибутку з одного гектара показує, що, за середніми даними, найвища вона на середньопізніх гібридах (у середньому на 26% більше, ніж у середньоранніх, хоча рентабельність зросла лише на 10%).

Для конкретного аналізу врожайності і економічних показників ефективності вирощування кукурудзи серед середньоранніх гібридів фахівці відібрали 7 гібридів.

Ранньостиглі гібриди

Врожайність кукурудзи ранньостиглих гібридів у різних регіонах, ц/га

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-4-%d0%b3%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%b1

Середнє по групі — 95,9

Середня врожайність перших двох гібридів цієї групи (ДКС 3795 і Новатоп) перевищила 10 т/га, проте у першого гібрида вона менш рівномірно розподілена по регіонах, ніж у другого. Так, врожайність ДКС 3795 в Шполі майже вдвічі менше, ніж у Чорнобаї. Середня врожайність трьох гібридів (Адевей, 0493 ДС Б і НК Канзас) практично однакова — 93,4 ц/га. Всі вони показали вищий рівень стабільності врожайності по регіонах, у порівнянні з першими двома гібридами. П 8659 і СИ Ондіна хоча і показали в середньому врожайність нижче 9 т/га, але мали найвищий серед інших гібридів рівень стабільності врожайності по регіонах.

Найвища вологість зерна у всіх гібридів відзначалася на лінійці, розташованій у Сумському кластері, а найнижча — в Шполі.

Як констатували експерти, з семи гібридів цієї групи стиглості краще співвідношення цих двох показників спостерігається у гібрида ДКС 3795 (найвищий врожай і найнижчі витрати на послуги елеватора). Така ж закономірність спостерігається у гібридів ДС 0793Б, НК Канзас і П 8659. Разом з тим, рівень прибутку і рентабельність вирощування того чи іншого гібрида залежать і від інших статей витрат (насіння, прямих господарських витрат тощо). Різниця у вологості зерна в різних регіонах призводить до суттєвої різниці у витратах на його доопрацювання і сушку.

Розрахунок економічної ефективності вирощування ранньостиглих гібридів показав: чим вище врожайність, тим вище рентабельність вирощування культури. Наприклад, рентабельність вирощування гібрида ДКС 3795 при врожайності 75,6 ц/га становить 93,2%, а при врожайності 144,7 ц/га — 232,9, тобто в 2,5 рази більше. Урожайність при цьому зросла тільки в 1,9 рази. При розрахунках закупівельну ціну на кукурудзу ми вважали рівною 4000 грн/т.

Усі надані гібриди цієї групи стиглості забезпечили отримання прибутку з однієї тони отриманого врожаю в межах від 2089,3 грн/т (гібрид СІ Ондіна) до 2338,8 грн/т (ДКС 3795 гібрид).

Середньостиглі гібриди

В межах гібридів середньоранньої групи стиглості гібриди з ФАО 240-250 (НОВАТОП і ДКС 3795) виявилися більш продуктивними, ніж гібриди з ФАО 290. Це в результаті і визначило більш високу економічну ефективність їх вирощування. Однак гібрид ДКС 3795 був одним із кращих тільки в умовах більш високого зволоження (Суми, Чорнобай), а при нестачі вологи (Шпола) серед аналізованих гібридів цієї групи стиглості він посів останнє, 7-е місце по врожайності і прибутковості. Перспективним для подальшого вивчення є гібрид Адевей, який відрізнявся певною стабільністю у врожайності по регіонах.

Різниця в урожайності між гібридами цієї групи склала 28,6 ц/га, або 23,4%. Тільки у трьох гібридів (315 ДК, НК Кобальт і ДА Сонка) середня врожайність була нижчою 10т/га. Однак на лінійці в Чорнобаї всі ці гібриди показали врожайність понад 10 т/га. Дані свідчать про великі відмінності в урожайності по регіонах вирощування.

При цьому відзначається загальна закономірність: чим вище середня врожайність, тим вище відмінності в урожайності по регіонах. Разом з тим високий урожай гібридів ДКС 3939 та ДКС 4014 на лінійці в Чорнобаї свідчить про те, що ці гібриди краще за інші здатні використовувати сприятливі умови. В менш сприятливих умовах (Шпола) врожайність цих гібридів суттєво знижувалася, але все ж була вищою, ніж у інших гібридів. Особливо це стосується гібрида ДКС 3939.

 

Витрати на очищення і сушку зерна після комбайна у різних гібридів цієї групи також істотно відрізняються. Чітко простежується тренд: чим вище врожайність, тим менше витрат на очищення і сушку 1 т зерна.

Економічна ефективність вирощування середньостиглих гібридів з ФАО до 350 в різних регіонах:

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-3-%d0%b3%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b7%d0%b8

Економічні показники вирощування гібридів кукурудзи з ФАО до 350, представлені в таблиці, показують їх високу варіабельність залежно від регіону вирощування. Наприклад, прибуток з 1 т залікової ваги у найбільш врожайних гібридів ДКС 3939 та ДКС 4014 коливається від 2121 до 2836 гривень. Найвища відзначається на полігоні в Чорнобаї, де гібриди сформували високу врожайність, а найнижча — в Сумах, де було зафіксовано найвищу вологість зерна в період збирання. Така закономірність спостерігається у всіх гібридів даної групи.

У гібридів цієї групи стиглості, але з величиною ФАО 350-390, не відзначається перевага в врожайності в порівнянні з гібридами з 310-350 ФАО. Як і в першій групі, три гібрида показали в середньому по регіонах врожайність нижче 100 ц/га, а кращі гібриди цієї групи ДКС 4964 та ДКС 4490 поступаються таким з першої групи — ДКС 3939 та ДКС 4014.

 

Про стабільність урожайності кожного гібрида залежно від регіону можна судити за наведеними нижче даними. Чим нижче врожайність, тим вище витрати на одиницю продукції. Наприклад, у гібрида 4964 витрати на доопрацювання 1 т врожаю склали 1292 грн, а у гібрида Сурреал — 1569 грн, або на 21,4% більше, в той час як врожайність цього гібрида майже на 26 ц з гектара нижча.

 

У гібридів з ФАО від 350 до 390 (за винятком гібриду Сурреал) врожайність зерна також істотно коливалася по регіонах. Особливо це відзначається у лідерів — гібридів ДКС 4964 і ДКС 4490. Різниця в урожайності між Чорнобаєм і Шполою становить, відповідно, у першого — 96%, а у другого — 83%. У решти гібридів різниця між різними районами вирощування була значно нижче, наприклад, у РR37N01 і ДКС 4590 вона склала, відповідно, 24 і 37,5%.

Розрахунок економічної ефективності вирощування гібридів з цієї групи стиглості свідчить про те, що найвищий прибуток від однієї тонни залікового врожаю (2867,5 грн) та рівень рентабельності (253,2%) отримано на гібриді ДКС 4964 в умовах Чорнобаївського полігону, де його врожайність досягла 160 ц/га. У гібрида ДКС 4490, незважаючи на отриманий другий за величиною врожай в цій групі — 145 ц/га, рівень рентабельності роботи не перевищив 200%, а дохід з 1 т склав 2646,9 грн.

Економічна ефективність вирощування в різних регіонах середньостиглих гібридів з ФАО від 350 до 390:

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-2-%d0%b3%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b7%d0%b8


Середньопізні гібриди 

Істотно відрізняється і вартість посівного матеріалу у різних гібридів. Так, якщо у Р9721 і ДКС 4590 вона перевищила 3000 грн/га і склала, відповідно, 3156 і 3063 грн/га, то у гібрида Сурреал вартість гектарної порції насіння — всього 2117 грн, що в середньому майже на 1000 грн менше. У решти гібридів вартість гектарної порції насіння коливалася від 2628 грн (П Р37N01 гібрид) до 2973 грн (ДКС 4608 гібрид).

Група середньопізніх гібридів невелика, але отримані результати становлять значний інтерес — це один із шляхів подальшого підвищення врожайності кукурудзи та економічної ефективності вирощування цієї культури. Наприклад, врожайність П0216 і ДКС 5143 15 перевищила тонну з гектара і склала в Чорнобаївському полігоні 165,7 і 150,5 ц/га відповідно, хоча в двох інших регіонах врожайність цих гібридів виявилася на 50-60 ц/га менше. Як і в інших групах стиглості, гібриди, які показують стабільні врожаї, мали середню врожайність істотно нижчу. Наприклад, гібрид ДКС 5276 при середній врожайності 111,3 ц/га має відхилення по регіонах від -10,4 до +6,6 ц/га. Основна проблема середньопізньостиглих гібридів — підвищена вологість насіння на період збирання.

Врожайність та економічні показники вирощування середньопізніх гібридів:

%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb-1

Досягнутий рівень врожайності культури, отриманий при середніх витратах на 1 гектар, — 6002 грн.

Вибір оптимального набору гібридів кожному господарству здійснювати самостійно.

 

AgroPortal.ua за матеріалами LNZ Group