тел. 067-465-49-09

тел. 067-465-49-59

Роль агрохімічного аналізу в точному землеробстві

Бойко_АгрілабДостовірний комплексний аналіз ґрунту лежить в основі ефективного управління ресурсами. Не знаючи рівнів забезпечення елементами живлення та особливостей поля, не можливо приймати правильні рішення по витратах. Лабораторні аналізи вказують, які елементи в ґрунті наявні, а яких – не вистачає. З цього починається  розрахунок системи удобрення. Внесення добрив без розрахунків – типова помилка, наслідком якої є неотримання очікуваного врожаю або надмірні затрати на мінеральні добрива та інші ресурси. Часто спостерігаються випадки, коли необхідний рослинам елемент наявний в ґрунті у достатній кількості, але при цьому в господарстві в системі удобрення він застосовується у надмірних кількостях.  Одночасно з тим, елемент живлення, якого рослина потребує найбільше, взагалі не вносять чи вносять в обмежених кількостях.

Економічно вигідне точне землеробство, швидше за все, там, де попередні знання вказують на велику неоднорідність і де можна прогнозувати зони поля, різні за вмістом ресурсів і потенціалом урожаю, наприклад, з точних ґрунтових карт, карт електропровідності, рельєфу і розподілу властивостей ґрунту.

Фактори, пов’язані з ґрунтом, є основою для точного землеробства, оскільки вони, як правило, більш стабільні в часі і найбільше впливають на продуктивність культур. Зокрема, картографування ґрунтів або електропровідності може з користю вказувати на вологість, доступну для вирощування сільськогосподарських культур, карти розподілу органічної речовини можуть використовуватися для точного застосування органічних і азотних добрив та ґрунтових  гербіцидів, карти розподілу елементів живлення ляжуть в основу створення карти-завдання для диференційованого внесення добрив, а зміну рН ґрунту може бути відображено і використано в якості оцінки доступності елементів живлення, особливо мікроелементів та основи для застосування змінних норм вапна.

Команда AgriLab однією з перших в Україні почала системно впроваджувати елементи точного землеробства у виробництво. Узагальнивши свій практичний досвід, ми розробили методику комплексної агродіагностики поля. Вона включає автоматизований відбір зразків ґрунту з GPS. Ключовим фактором у реалізації потенційних переваг точного відбору зразків ґрунту є поліпшення нашого розуміння по розподілу властивостей, які обмежують врожайність в межах полів. Точний відбір зразків ґрунту є одним з інструментів точного землеробства, що дозволяє в подальшому більш ефективно використовувати добрива та інші ресурси в рослинництві.

Далі – якісний агрохімічний аналіз, який ми проводимо у сучасній американській лабораторії з міжнародною експертизою та понад 30-річним досвідом. Розроблення агрохімічних карт дозволяє оцінити неоднорідність поля, визначити проблемні зони і доцільність використання окремих ресурсів чи ефективність впровадження технологій змінних норм добрив або насіння. За допомогою спеціального алгоритму аналізуємо кліматичні і погодні умови місцевості, встановлюємо критичні фактори вирощування окремих культур та визначаємо потенціал поля. На основі аналізу усіх цих факторів розробляємо ефективні рекомендації з врахуванням особливостей і можливостей конкретного господарства.

Дедалі більше українських аграріїв позитивно сприймають і розуміють необхідність проведення комплексного агрохімічного аналізу ґрунтів з використанням сучасних технологій, визначення прибутковості полів. Так на сьогодні ми провели комплексний аналіз і картографування властивостей ґрунтів на площі близько 600 000 га, що становить близько 7000 полів. Як свідчить досвід наших клієнтів – комплексна агродіагностика поля підвищує ефективність рослинництва від 20% і більше.